Το Μπρίκι – Μενού

Το Μπρίκι – Μενού

Το Μπρίκι – Μενού Coffee Ελληνικός Μονός 1.50 € Ελληνικός Διπλός 1.80 € Espresso Μονός 1.50 € Espresso Διπλός 1.80 € Cappuccino Μονός 1.60 € Cappuccino Διπλός 1.80 € Cappuccino latte 2.00 € Μακιάτο Μονός 1.60 € Μακιάτο Διπλός 1.80 € Americano Μονός 1.50 €...

Pin It on Pinterest